SNCA
Zariadenia s ukončenou certifikáciou

Zariadenia s ukončenou certifikáciou

Zoznam QSCD zariadení s ukončenou dobou platnosti certifikácie

Čipová karta Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4

Ukončenie certifikácie čipovej karty Siemens (ATOS) verzia CardOSv4.4 bolo ku dňu 15.12.2021.

Dňa 16.12.2021 boli všetky kvalifikované certifikáty vydané Slovenskou národnou certifikačnou autoritou na tieto zariadenia zrušené.

OD 16. 12. 2021 SÚ VŠETKY AUTORIZÁCIE VYTVORENÉ S TÝMITO CERTIFIKÁTMI, OVEROVANÉ AKO NEPLATNÉ.