SNCA
Gemalto IDPrime 940

Gemalto IDPrime 940

Čipová karta IDPrime 940 podporuje iba možnosť nahratia certifikátov na osobnom stretnutí v priestoroch Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA).
Aby vám karta správne fungovala je potrebné si nainštalovať aplikačný softvér SafeNet Authentication Client.

Zo stránky Podpora Gemalto IDPrime 940 je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikačný softvér SafeNet Authentication Client k čipovej karte podľa typu vášho operačného systému. 

Na čipovú kartu Gemalto IDPrime 940 je možné nahrať:

Elektronickú pečať

Pri kúpe čipovej karty Gemalto IDPrime 940 (softvér SafeNet Authentication Client) od tretej strany je potrebné, aby zariadenie spĺňalo nasledujúce technické parametre:

 

  • Product name: IDPrime 940
  • Applet Version: IDPrime Java Applet 4.4.2.A
  • Common Criteria (CC): CC EAL5+ / PP QSCD
  • Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014
  • https://cpl.thalesgroup.com/
  • Názov QSCD v zozname vydávanom Európskou komisiou: „Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1“
  • Referencia: 568/ANSSI/SDE/PSS/BQA     
  • URL certifikácie: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/20190211_568.pdf
  • Platnosť certifikácie QSCD: do 11.06.2028