SNCA
Gemalto IDPrime 940

Gemalto IDPrime 940

The IDPrime 940 chip card only supports the ability to upload certificates at a face-to-face meeting at the Slovak National Certification Authority (SNCA).
Aby vám karta správne fungovala je potrebné si nainštalovať aplikačný softvér SafeNet Authentication Client.

Zo stránky Podpora Gemalto IDPrime 940 je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikačný softvér SafeNet Authentication Client k čipovej karte podľa typu vášho operačného systému. 

Na čipovú kartu Gemalto IDPrime 940 je možné nahrať:

Elektronickú pečať

Pri kúpe čipovej karty Gemalto IDPrime 940 (softvér SafeNet Authentication Client) od tretej strany je potrebné, aby zariadenie spĺňalo nasledujúce technické parametre:

 

  • Product name: IDPrime 940
  • Applet Version: IDPrime Java Applet 4.4.2.A
  • Common Criteria (CC): CC EAL5+ / PP QSCD
  • Certifikované zariadenia – QSCD podľa nariadenia (EÚ) č. 910/2014
  • https://cpl.thalesgroup.com/
  • Názov QSCD v zozname vydávanom Európskou komisiou: „Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1“
  • Referencia: 568/ANSSI/SDE/PSS/BQA     
  • URL certifikácie: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/20190211_568.pdf
  • Platnosť certifikácie QSCD: do 11.06.2028