SNCA
Electronic seal

Electronic seal

An electronic seal is a qualified certificate for an electronic seal issued to a legal person or a public authority through which it is possible to create a qualified electronic seal intended for authorising electronic documents on behalf of an institution, in particular in the context of electronic official communication.

The Slovak National Certification Authority (SNCA) provides a qualified trust service for issuing and verifying qualified certificates for the electronic seal in two ways:

Elektronická schránka (HSM ÚPVS)

Ak pracujete v elektronickej schránke na slovensko.sk odporúčame túto možnosť.

Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V elektronickej schránke inštitúcie sa zobrazí tlačidlo Zapečatiť, prostredníctvom ktorého bude inštitúcia elektronickú pečať vytvárať.

Metodické usmernenie pre elektronickú pečať uloženú v HSM ÚPVS

9/7/2023
Download in format pdf (423 kB)

Čipová karta

Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené na čipovej karte orgánu verejnej moci a za použitia čipovej karty bude orgán verejnej moci vyhotovovať elektronickú pečať.

SNCA issues a qualified certificate for the electronic seal with a validity period of 4 years.

Options for issuing an electronic seal

Chip cards

SNCA's technical specifications currently allow a qualified certificate to be uploaded to the following smart cards (QSCD):

Procedure for applying for and revoking a qualified certificate for an electronic seal

Request for granting

Through the service Issuance of mandate certificate, electronic seal and time stamps on slovensko.sk you can also submit an application for the issuance of an electronic seal.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o vydanie certifikátu pre elektronickú pečať

8/25/2023
Download in format pdf (388 kB)

Žiadosť o zrušenie

Prostredníctvom služby Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam na slovensko.sk podáte aj žiadosť o zrušenie elektronickej pečate.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o zrušenie certifikátu pre elektronickú pečať

8/25/2023
Download in format pdf (244 kB)

Power of attorney

It is possible to be represented by an authorised person for all actions related to the issuance and revocation of the electronic seal. In order to be represented, it is necessary to fill in the Power of Attorney issued by SNCA, to have this Power of Attorney verified by a notary public or a registrar and to present it at a personal meeting or at the notary's office.

Stiahnite si splnomocnenie Slovenskej národnej certifikačnej autority a v prípade, že nemáte čas, nechajte sa pri vydaní certifikátu zastúpiť splnomocnenou osobou.

Splnomocnenie SNCA

8/28/2023
Download in format pdf (1 mB)

Videonávod:

Important documents

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8/25/2023
Download in format pdf (1 mB)

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8/25/2023
Download in format pdf (988 kB)

Vzor zmluvy o vydaní certifikátu pre elektronickú pečať

8/28/2023
Download in format pdf (211 kB)