SNCA
Spolupráca s notármi

Spolupráca s notármi

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) poskytuje možnosť podania Žiadosti o kvalifikované dôveryhodné služby v spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky (NK) cez ktorýkoľvek notársky úrad na území Slovenskej republiky. Tento spôsob podania žiadosti nahradzuje povinnosť osobnej návštevy žiadateľa na pracovisku SNCA v Bratislave.

Možnosť podania žiadosti o vydanie mandátnych certifikátov, elektronických pečatí a časových pečiatok vďaka efektívnej spolupráci s Notárskou komorou odbúrava komplikácie s cestovaním do Bratislavy. Mandatár môže podať žiadosť cez ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Nemusí si vybavovať vlastnú čipovú kartu, keďže Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) mu ho za odplatu poskytne priamo zo svojho skladu a zabezpečí rýchlu a bezpečnú distribúciu cez Slovenskú poštu. PIN a PUK kódy sa zasielajú taktiež poštou alebo priamo do elektronickej schránky, podľa toho, akou cestou ich mandatár požaduje. Znamená to teda výraznú úsporu Vášho času a nákladov, ktoré by ste museli v prípade vycestovania do Bratislavy vynaložiť.

Zoznam všetkých notárov nájdete na webovom sídle Notárskej komory SR.

Prostredníctvom notárskych úradov si viete požiadať o nasledovné kvalifikované dôveryhodné služby poskytované Slovenskou národnou certifikačnou autoritou:

Čipová karta MONET+ ProID+Q......................................................................................28,80 €

Administratívny poplatok................................................................................................1,92 €

Poštovné za zaslanie čipovej karty (doporučene do vlastných rúk).................................2,90 €

Poštovné za zaslanie PIN a PUK k čipovej karte (list 1. triedy).........................................1,00 €

Bližšie informácie k čipovej karte MONET+ ProID+Q.