SNCA
Certifikačná autorita

Certifikačná autorita

Od 1. augusta 2019 je prevádzkovateľom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) a poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). SNCA poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci Slovenskej republiky. Kvalifikované dôveryhodné služby sú poskytované bezodplatne.

Slovenská národná certifikačná autorita ako poskytovateľ dôveryhodných služieb musí každé dva roky podstúpiť certifikačný audit, ktorý ma za úlohu posúdiť poskytované služby podľa nariadenia Európskej komisie eIDAS, kde sa ako základný podklad pre posudzovanie služieb používa Schéma dohľadu kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktorú na svojom webovom sídle publikuje orgán dohľadu, ktorým pre Slovenskú republike je Národný bezpečnostný úrad.

Certifikačným auditom sme úspešne prešli aj v roku 2023 o čom svedčia aj získané certifikáty pre všetky dôveryhodné služby:

Profily používaných a vydávaných certifikátov SNCA

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje profily certifikátov Slovenskej národnej certifikačnej autority používaných pri vydávaní kvalifikovaných certifikátov.

Profily používaných a vydávaných certifikátov SNCA

24. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (355 kB)