SNCA
Elektronická pečať

Elektronická pečať

Elektronická pečať je kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať vydaný právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovanú elektronickú pečať určenú na autorizovanie elektronických dokumentov v mene inštitúcie, predovšetkým v rámci elektronickej úradnej komunikácie.

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať dvoma spôsobmi:

Elektronická schránka (HSM ÚPVS)

Ak pracujete v elektronickej schránke na slovensko.sk odporúčame túto možnosť.

Súkromný kľúč je vo vzdialenej správe v HSM module na Ústrednom portáli verejnej správy a kvalifikovaná elektronická pečať sa bude používať na automatické autorizovanie vlastných elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí). V elektronickej schránke inštitúcie sa zobrazí tlačidlo Zapečatiť, prostredníctvom ktorého bude inštitúcia elektronickú pečať vytvárať.

Metodické usmernenie pre elektronickú pečať uloženú v HSM ÚPVS

7. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (423 kB)

Čipová karta

Údaje na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať budú uložené na čipovej karte orgánu verejnej moci a za použitia čipovej karty bude orgán verejnej moci vyhotovovať elektronickú pečať.

SNCA vydáva kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s dobou platnosti 4 roky.

Možnosti vydania elektronickej pečate

Čipové karty

Technické podmienky SNCA v súčasnosti umožňujú nahrať kvalifikovaný certifikát na nasledovné čipové karty (QSCD):

Postup k podaniu žiadosti o poskytnutie a zrušenie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Žiadosť o poskytnutie

Prostredníctvom služby Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok na slovensko.sk podáte aj žiadosť o vydanie elektronickej pečate.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o vydanie certifikátu pre elektronickú pečať

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (388 kB)

Žiadosť o zrušenie

Prostredníctvom služby Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam na slovensko.sk podáte aj žiadosť o zrušenie elektronickej pečate.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o zrušenie certifikátu pre elektronickú pečať

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (244 kB)

Splnomocnenie

Na všetky úkony spojené s vydaním a zrušením elektronickej pečate je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou. K zastupovaniu je potrebné vyplniť Splnomocnenie vydané SNCA, notárom alebo matrikou toto splnomocnenie overiť a preukázať sa ním na osobnom stretnutí alebo na notárskom úrade.

Stiahnite si splnomocnenie Slovenskej národnej certifikačnej autority a v prípade, že nemáte čas, nechajte sa pri vydaní certifikátu zastúpiť splnomocnenou osobou.

Splnomocnenie SNCA

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Videonávod:

Dôležité dokumenty

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (988 kB)

Vzor zmluvy o vydaní certifikátu pre elektronickú pečať

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (211 kB)