SNCA
Časové pečiatky

Časové pečiatky

Časová pečiatka je údaj v elektronickej forme, ktorý spája iné údaje v elektronickej forme s konkrétnym časom a tvorí tým dôkaz o existencii týchto iných údajov v konkrétnom čase. Časová pečiatka potvrdzuje, že ňou zabezpečený elektronický dokument v konkrétnom okamžiku existoval a nebol neskôr zmenený.

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) poskytuje službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok orgánom verejnej moci bezodplatne.

Pred požiadaním o službu časových pečiatok vám odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu a všeobecné podmienky služby, hlavne z dôvodu aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie.

V prípade, že na elektronickú komunikáciu využívate výlučne portál slovensko.sk, službu časových pečiatok nepotrebujete, nakoľko portál poskytuje službu automaticky pri podpisovaní.

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia poskytovania kvalifikovanej dôveryhodnej službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (324 kB)

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (263 kB)

Postup k podaniu žiadosti o poskytnutie a zrušenie kvalifikovaných časových pečiatok

Žiadosť o poskytnutie

Prostredníctvom služby Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok na slovensko.sk podáte aj žiadosť o poskytnutie služby časových pečiatok.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o sprístupnenie poskytovania časových pečiatok

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (409 kB)

Žiadosť o zrušenie

Prostredníctvom služby Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam na slovensko.sk podáte aj žiadosť o zrušenie poskytovania služby časových pečiatok.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o zrušenie poskytovania časových pečiatok

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (222 kB)

Dôležité dokumenty

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (988 kB)