SNCA
Validácia

Validácia podpisov a pečatí

Validácia podpisov a pečatí slúži na potvrdenie platnosti kvalifikovaných podpisov a pečatí. Služba overuje napríklad či bol podpis/pečať v čase podpísania kvalifikovaným certifikátom, či certifikát vydal kvalifikovaný poskytovateľ, či v čase podpísania bol platný, či nebola narušená integrita podpísaných údajov a iné. O tých a ďalších skutočnostiach služba validácie vytvorí pre používateľa správu.

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) poskytuje kvalifikovanú službu validácie podpisov a pečatí orgánom verejnej moci bezodplatne.

Pred požiadaním o službu validácie vám odporúčame pozorne si prečítať technickú špecifikáciu a všeobecné podmienky služby, hlavne z dôvodu aby si orgán verejnej moci vedel zvážiť jej implementáciu v rámci organizácie.

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (148 kB)

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (255 kB)

Postup k podaniu žiadosti o poskytnutie a zrušenie kvalifikovanej služby validácie

Žiadosť o poskytnutie

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné polia uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti:
  • vyznačí predpokladaný počet volaní služby mesačne;
  • označí účel využívania služby;
  • zadá nevyhnutné údaje na prístup k službe – IP adresa/y, odovzdanie kľúča k certifikátu;
  • vyznačí prehlásenia, s ktorými súhlasí.

Žiadosť o poskytovanie kvalifikovanej služby validácie

8. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (953 kB)

Žiadosť o zrušenie

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí:
  • IP adresu, z ktorej žiada zrušiť prístup
   alebo/aj
  • sériové číslo certifikátu, ktorý žiada zrušiť spolu s heslom pre zrušenie.

Žiadosť o zrušenie poskytovania kvalifikovanej služby validácie

8. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (944 kB)

Podanie/Doručenie žiadosti

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (SNCA), Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

          alebo

 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Popis dátovej štruktúry validačného reportu služby validácie

Dokumentáciu k XML formátu validačného reportu, ktorá obsahuje XSD schému, príkladný report s komentármi a často kladené otázky s vysvetlením dátovej štruktúry:

Dokumentácia validačného reportu

8. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte zip (124 kB)