SNCA
MONET+ ProID+Q

MONET+ ProID+Q

Čipová karta ProID+Q podporuje možnosť vzdialeného vydávania mandátnych certifikátov, aj možnosť nahratia certifikátov na osobnom stretnutí v priestoroch Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA). Zariadenie si viete objednať priamo od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Zariadenie MONET+ ProID+Q si orgán verejnej moci môže objednať priamo od NASES pri podávaní Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Faktúra za čipovú kartu je odosielaná na e-mailovú adresu štatutára po tom, ako príde zo strany žiadateľa k prevzatiu zásielky s čipovou kartou.

Čipová karta MONET+ ProID+Q......................................................................................28,80 €

Administratívny poplatok................................................................................................1,92 €

Poštovné za zaslanie čipovej karty (doporučene do vlastných rúk).................................2,90 €

Poštovné za zaslanie PIN a PUK k čipovej karte (list 1. triedy).........................................1,00 €

Aby vám karta správne fungovala je potrebné si nainštalovať aplikačný softvér ProID+.

Zo stránky Podpora MONET+ ProID+Q je potrebné stiahnuť a nainštalovať aplikačný softvér ProID+ k čipovej karte podľa typu vášho operačného systému. 

Manažment PIN, QPIN a PUK pre kartu MONET+ ProID+Q

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Na čipovú kartu MONET+ ProID+Q je možné nahrať:

Elektronickú pečať

Pri kúpe čipovej karty MONET+ ProID+Q (softvér ProID+) od tretej strany je potrebné, aby zariadenie spĺňalo nasledujúce technické parametre: