SNCA

Čipové karty

Na tejto stránke nájdete všetky QSCD (z angl. Qualified Electronic Signature Creation Device) zariadenia na vyhotovovanie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate, ktoré spĺňajú aktuálne technické podmienky Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA).