SNCA
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ SNCA

Od 1. augusta 2019 je prevádzkovateľom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) a poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).