SNCA
Informácie pre klientov

Informácie pre klientov

Aktuality

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Poskytnutiu ktorejkoľvek z poskytovaných služieb Slovenskou národnou certifikačnou autoritou predchádza podpísanie štandardizovanej Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ako poskytovateľom kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Zmluva sa podpisuje jednorazovo a uzatvára sa na dobu neurčitú, v prípade ak ju organizácia historicky už podpísala a prišlo k zmene štatutára, nie je potrebné ju uzatvárať znova.


V prípade, ak žiadateľ o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb nemá s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby túto zmluvu uzatvorenú, zmluvu pripraví na základe prvej žiadosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a predloží ju na podpis štatutárnemu zástupcovi žiadateľa pri vybavovaní prvej žiadosti na pracovisku Registračnej autority.

Vzor Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

18. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (154 kB)

Prístup pre osoby so zdravotným postihnutím

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby umožňuje prístup k službám Slovenskej národnej certifikačnej autority aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Usmernenie pre vybavovanie klienta - žiadateľa o kvalifikované dôveryhodné služby so zdravotným postihnutím

24. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (181 kB)