SNCA
FAQ

Frequently Asked Questions

Dear Trusted Service Seeker, We have gathered some frequently asked questions/situations regarding our services. We hope you will find answers to your questions in this section. If you do not find the information you are looking for, please contact our Registration Authority staff at snca@nases.gov.sk and they will be happy to assist you with your question.

Časté otázky

V prípade straty čipovej karty je potrebné obratom požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu (pečate). Príslušnú žiadosť nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok alebo o zrušenie viete požiadať aj zaslaním e-mailu na adresu snca@nases.gov.sk z e-mailovej adresy, ktorú ste zadávali pri vydávaní certifikátu. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie alebo e-maily sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime obratom k zrušeniu certifikátu (alebo k uvedenému dátumu). O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

Následne musí štatutár požiadať o vydanie nového mandátneho certifikátu (elektronickej pečate).