SNCA
Mandate certificate

Mandate certificate

A mandate certificate is a qualified certificate for electronic signature issued to a natural person authorised by or under the law to act for or on behalf of another person or a public authority, or to a natural person who carries out an activity pursuant to a special regulation or performs a function pursuant to a special regulation.

The Slovak National Certification Authority (SNCA) provides a qualified trust service for issuing mandated certificates to public authorities free of charge. The list of authorisations for which a mandate certificate can be issued is published on the website of the National Security Authority.

SNCA issues a qualified mandate certificate with a validity period of 4 years.

Options for issuing a mandate certificate

Chip cards

SNCA's technical specifications currently allow a qualified certificate to be uploaded to the following smart cards (QSCD):

Postup k podaniu žiadosti o poskytnutie a zrušenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu

Request for granting

Through the service Issuance of a mandate certificate, electronic seal and time stamps on slovensko.sk you can also submit an application for the issuance of a mandate certificate.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu

9/5/2023
Download in format pdf (357 kB)

Žiadosť o zrušenie

Prostredníctvom služby Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam na slovensko.sk podáte aj žiadosť o zrušenie mandátneho certifikátu.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o zrušenie mandátneho certifikátu

9/5/2023
Download in format pdf (218 kB)

Splnomocnenie

Na všetky úkony spojené s vydaním a zrušením mandátneho certifikátu je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou. K zastupovaniu je potrebné vyplniť Splnomocnenie vydané SNCA, notárom alebo matrikou toto splnomocnenie overiť a preukázať sa ním na osobnom stretnutí alebo na notárskom úrade.

Stiahnite si splnomocnenie Slovenskej národnej certifikačnej autority a v prípade, že nemáte čas, nechajte sa pri vydaní certifikátu zastúpiť splnomocnenou osobou.

Splnomocnenie SNCA

8/28/2023
Download in format pdf (1 mB)

Videonávod:

Dôležité dokumenty

Zoznam spresňujúcich znakov SNCA

8/31/2023
Download in format pdf (140 kB)

Vzor zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu

8/25/2023
Download in format pdf (213 kB)

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8/25/2023
Download in format pdf (1 mB)

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8/25/2023
Download in format pdf (988 kB)