SNCA
Koreňový certifikát

Certifikát SNCA4

Na tejto stránke je uvedený platný certifikát verejného kľúča certifikačnej autority SNCA4, ktorej prevádzkovateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Formáty certifikátu na stiahnutie: