SNCA
Štatistika SNCA

Štatistika dôveryhodných služieb SNCA

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje od roku 2021 štatistiku poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority.

Slovenská národná certifikačná autorita za rok 2023 vydala:

2 330

elektronických pečatí

5 900

mandátnych certifikátov

80 247 165

časových pečiatok

1 024 808

validácií podpisov a pečatí

Slovenská národná certifikačná autorita za rok 2022 vydala:

1 126

elektronických pečatí

4 769

mandátnych certifikátov

67 250 411

časových pečiatok

277 467

validácií podpisov a pečatí

Slovenská národná certifikačná autorita za rok 2021 vydala:

844

elektronických pečatí

3 026

mandátnych certifikátov

39 953 786

časových pečiatok