SNCA

Podpora MONET+ ProID+Q

Klientska aplikácia ProID+

Aplikačný softvér pre čipovú kartu MONET+ ProID+Q si môžete stiahnuť z liniek „ProID+ …“ podľa typu vášho operačného systému.

ProID+ 64-bit CZ – MS Windows 8 a vyššie – Klientsky softvér pre 64-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.

ProID+ 32-bit CZ – MS Windows 8 a vyššie – Klientsky softvér pre 32-bitový OS Windows, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou ProID+Q – prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.

Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q

  • 32-bit operačný systém Windows: C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
  • 64-bit operačný systém Windows (32 bitová architektúra): C:\Windows\system32\proidqcm11.dll
  • 64-bit operačný systém Windows (64 bitová architektúra): C:\Windows\SysWOW64\proidqcm11.dll

Návod na inštaláciu klientskej aplikácie k čipovej karte ProID+Q v prostredí OS Windows

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (485 kB)

ProID+ pre Mac OS – Instalačný balíček obsahuje grafického správcu karty a knižnice aplikačných rozhraní CryptoTokenKit, TokenD a PKCS#11.

Umiestnenie PKCS#11 knižnice karty ProID+Q

  • Mac OS: /usr/local/lib/ProIDPlus/libproidqcm11.dylib

Návod na inštaláciu klientskej aplikácie k čipovej karte ProID+Q v prostredí Mac OS

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (3 mB)

Ďalšie návody

* Návody sú písané pre OS Windows 10 a verziu aplikácie ProID 4.0.0.22039.

Manažment PIN, QPIN a PUK pre kartu MONET+ ProID+Q

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Stručná užívateľská príručka k aplikácii „Správca karty ProID+"

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Kontakt na technickú podporu: spravapki@nases.gov.sk.