SNCA
Mandátny certifikát

Mandátny certifikát

Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydávania mandátnych certifikátov orgánom verejnej moci bezodplatne. Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné mandátny certifikát vydať je uverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.

SNCA vydáva kvalifikovaný mandátny certifikát s dobou platnosti 4 roky.

Možnosti vydania mandátneho certifikátu

Čipové karty

Technické podmienky SNCA v súčasnosti umožňujú nahrať kvalifikovaný certifikát na nasledovné čipové karty (QSCD):

Postup k podaniu žiadosti o poskytnutie a zrušenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu

Žiadosť o poskytnutie

Prostredníctvom služby Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok na slovensko.sk podáte aj žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu

5. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (357 kB)

Žiadosť o zrušenie

Prostredníctvom služby Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam na slovensko.sk podáte aj žiadosť o zrušenie mandátneho certifikátu.

Videonávod:

Postup pri podaní žiadosti o zrušenie mandátneho certifikátu

5. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (218 kB)

Splnomocnenie

Na všetky úkony spojené s vydaním a zrušením mandátneho certifikátu je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou. K zastupovaniu je potrebné vyplniť Splnomocnenie vydané SNCA, notárom alebo matrikou toto splnomocnenie overiť a preukázať sa ním na osobnom stretnutí alebo na notárskom úrade.

Stiahnite si splnomocnenie Slovenskej národnej certifikačnej autority a v prípade, že nemáte čas, nechajte sa pri vydaní certifikátu zastúpiť splnomocnenou osobou.

Splnomocnenie SNCA

28. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Videonávod:

Dôležité dokumenty

Zoznam spresňujúcich znakov SNCA

31. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (140 kB)

Vzor zmluvy o vydaní mandátneho certifikátu

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (213 kB)

Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (1 mB)

Žiadosti o zrušenie poskytnutých kvalifikovaných dôveryhodných služieb

25. 8. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (988 kB)