SNCA
Politiky a pravidlá SNCA

Politiky a pravidlá SNCA

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) ako poskytovateľ dôveryhodných služieb sa riadi zverejnenými certifikačnými politika, zákonom o dôveryhodných službách a pravidlami na výkon certifikačných činností.

Certifikačné politiky

Pravidlá na výkon certifikačných činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) SNCA, ktoré poskytujú detailné informácie o postupoch a opatreniach na výkon certifikačných činností, sú v súlade s certifikačnou politikou pre koreňovú certifikačnú autority a dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad.

Aktuálne platné certifikáty dôveryhodných služieb SNCA vydané orgánom posudzovania zhody

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službú vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (535 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (529 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (529 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (514 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (514 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (521 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (523 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

12. 9. 2023
Stiahnuť vo formáte pdf (504 kB)